Generelle regler i klubben ses nederst på denne side.

Nye tiltag i forhold til Covid-19 gennemlæses grundigt inden fremmøde. 

 

Klubben genåbner  mandag den 15. juni 2020.

FIGHTERS følger til enhver tid myndighedernes anbefalinger og forud for opstart gør vi særligt opmærksom på en række forhold og tiltag omkring covid-19.

– Man kan på ingen måde møde op til træning, hvis man generelt har symptomer på sygdom, eller man i sin nærmeste omgangskreds har kendskab til personer, der er smittet med Covid-19. Klubbens trænere vil være opmærksomme på symptomer, og vil sende medlemmer hjem fra træning, hvis der er en begrundet mistanke om smitterisiko. 

– Der er et stort fokus på generel hygiejne i klubben, og man møder til enhver tid velsoigneret op til træning.

– Toilettet i klubbens lokale er lukket ned og der kan ikke foregå omklædning inde i klubbens lokaler. I det fælles omklædningsrum længere nede af gangen er der et toilet og omklædningsrum til nødstilfælde. Kommunen har ansvaret for rengøringen af dette rum. 

– Fyld drikkedunken med vand hjemmefra.

– Bad og omklædning foregår hjemme.

– Tjek træningstiderne da disse er justeret lidt for at have færrest mulige personer i klubbens lokaler.

– Kom tidligst 5 minutter inden træningsstart.

–  Man forlader klubben umiddelbart efter træningen er afsluttet, medmindre at man er på dagens sidste hold. 

– Vi anbefaler forældre til børn i klubben, at aflevering og afhentning i det omfang at det er muligt foregår udenfor idrætsbygningen.

– Klubben udlåner udstyr til medlemmer, der efterfølgende vil være personligt. Der udlånes så længe lager haves. Det anbefales, at man anskaffer sig personligt udstyr. De fleste udbydere på markedet tilbyder iøjeblikket gode rabatter.

– Trænerne vil på de forskellige hold foretage inddeling i teams bestående af 2-4 personer. Den enkelte vil, i det omfang at det er muligt være i dette team den kommende måned. Udgangspunktet er, at den enkelte frivilligt vælger eventuelle klassekammerater eller lignende.

– Klubben har anskaffet sprit, men det vil være en kæmpe hjælp, hvis alle medbringer personligt sprit, da denne praksis mest sandsynligt vil vare ved i nogen tid endnu.

– Vi skal holde afstand, i det omfang at det overhovedet er muligt, men vi er også realistiske i forhold til blandt andet børns generelle adfærdsmønstre.

– For at sørge for mest mulig gennemtræk og udluftning i klubben, vil flest mulige vinduer i klubben være åbne før, under og efter træning.

– Sandsække, sparkepuder og plethandsker gøres til personligt udstyr på de enkelte hold og tørres af efter brug imellem holdene, ligesom at klubbens træningsgulv påføres desinfektionsmiddel imellem hvert hold. Dette fjerner ikke alle bakterier, men det øger niveauet af den generelle hygiejne. 

– Vi vil løbende vurdere udviklingen og om nødvendigt foretage justeringer af ovenstående. 

Klubbens ledelse tager ansvar og gør hvad den kan for at strukturere sig mest muligt ud af denne genåbningsfase, men klubben kan til trods for det iøjeblikket lave smittetal ikke garantere, at faren ved at træne i FIGHTERS, er mindre end ved at handle ind eller gå i skole.  

I FIGHTERS passer vi alle på hinanden, og vi glæder os til at give den gas igen.

 

 

GENERELLE REGLER OG RETNINGSLINJER I KLUBBEN.

 

 • Man hilser altid ved ind- og udgang af træningssalen samt ved træningens start og afslutning for at udvise gensidig respekt.
 • Gensidig respekt uanset etnisk, kulturel eller social baggrund er en af grundstenene i klubben.
 • Smykker, tyggegummi og snus er ikke tilladt i træningssalen. Personlige ejendele må medbringes i en taske i træningssalen.
 • Man forlader ikke træningssalen uden at have henvendt sig hos træneren.
 • Klub T-shirt (købes via SportDirect – se under klubtøj) samt klubbukser (klubbukser købes i klubben).
 • Til træningen møder man altid soigneret, med klippede negle og med rent træningstøj.
 • Klubbens udstyr behandles til alle tider med respekt, og umiddelbart inden træningens ophør og fælles hilsen, hjælper alle til med oprydning af dette.
 • Under træningen foretager man sig intet, man ikke i forvejen er blevet bedt om.
 • Der medbringes en drikkedunk med vand til træning. Der må ikke drikkes andet end vand i træningssalen.
 • Mad, chips, kiks, is og lignende må ikke nydes nogen steder i klubben.
 • Træningen foregår på eget ansvar, og klubben, trænere eller bestyrelsen kan ikke hæftes for skader eller erstatnings spørgsmål.
 • Er man straffet for vold, skal der redegøres for dette forhold overfor en træner eller klubbens formand.
 • Klubben kan til enhver tid forlange en straffeattest forevist.
 • Voldspersoner og andre der skønnes at skade klubbens ansigt udadtil tolereres under ingen omstændigheder i klubben.