GENERELLE REGLER OG RETNINGSLINJER I KLUBBEN.

 

 • Man kan ikke møde op til træning, hvis man generelt har symptomer på sygdom.
 • Man tjekker ind på sit hold til hver træning via klubbens web. 
 • Man hilser altid ved ind- og udgang af træningssalen samt ved træningens start og afslutning for at udvise gensidig respekt.
 • Gensidig respekt uanset etnisk, kulturel eller social baggrund er en af grundstenene i klubben.
 • Smykker, tyggegummi og snus er ikke tilladt i træningssalen. Personlige ejendele må medbringes i en taske i træningssalen.
 • Man forlader ikke træningssalen uden at have henvendt sig hos træneren.
 • Klub T-shirt købes via SportDirect  (se under klubtøj). Klubbukser eller shorts købes i klubben.
 • Til træningen møder man altid soigneret, med klippede negle og med rent træningstøj.
 • Klubbens udstyr behandles til alle tider med respekt, og umiddelbart inden træningens ophør og fælles hilsen, hjælper alle til med oprydning af dette.
 • Under træningen foretager man sig intet, man ikke i forvejen er blevet bedt om.
 • Der medbringes en drikkedunk med vand til træning. Der må ikke drikkes andet end vand i træningssalen.
 • Mad, chips, kiks, is og lignende må ikke nydes nogen steder i klubben.
 • Træningen foregår på eget ansvar, og klubben, trænere eller bestyrelsen kan ikke hæftes for skader eller erstatnings spørgsmål.
 • Det anbefales, at man anskaffer sig personligt udstyr. Klubbens trænere kan vejlede herom. 
 • Er man straffet for vold, skal der redegøres for dette forhold overfor en træner eller klubbens formand.
 • Klubben kan til enhver tid forlange en straffeattest forevist.
 • Voldspersoner og andre der skønnes at skade klubbens ansigt udadtil tolereres under ingen omstændigheder i klubben.