KALENDER

Klubbens Facebook gruppe og Facebook side opdateres løbende i modsætning til hjemmesiden.

Klubben genåbner  mandag den 15. juni 2020.

FIGHTERS følger til enhver tid myndighedernes anbefalinger og forud for opstart gør vi særligt opmærksom på en række forhold og tiltag omkring covid-19.

LÆS VENLIGST NEDENSTÅENDE GRUNDIGT IGENNEM INDEN FREMMØDE I KLUBBEN.

– Man kan på ingen måde møde op til træning, hvis man generelt har symptomer på sygdom, eller man i sin nærmeste omgangskreds har kendskab til personer, der er smittet med Covid-19. Klubbens trænere vil være opmærksomme på symptomer, og vil sende medlemmer hjem fra træning, hvis der er en begrundet mistanke om smitterisiko. 

– Der er et stort fokus på generel hygiejne i klubben, og man møder til enhver tid velsoigneret op til træning.

– Toilettet i klubbens lokale er lukket ned og der kan ikke foregå omklædning inde i klubbens lokaler. I det fælles omklædningsrum længere nede af gangen er der et toilet og omklædningsrum til nødstilfælde. Kommunen har ansvaret for rengøringen af dette rum. 

– Fyld drikkedunken med vand hjemmefra.

– Bad og omklædning foregår hjemme.

– Tjek træningstiderne da disse er justeret lidt for at have færrest mulige personer i klubbens lokaler.

– Kom tidligst 5 minutter inden træningsstart.

–  Man forlader klubben umiddelbart efter træningen er afsluttet, medmindre at man er på dagens sidste hold. 

– Vi anbefaler forældre til børn i klubben, at aflevering og afhentning i det omfang at det er muligt foregår udenfor idrætsbygningen.

– Klubben udlåner udstyr til medlemmer, der efterfølgende vil være personligt. Der udlånes så længe lager haves. Det anbefales, at man anskaffer sig personligt udstyr. De fleste udbydere på markedet tilbyder iøjeblikket gode rabatter.

– Trænerne vil på de forskellige hold foretage inddeling i teams bestående af 2-4 personer. Den enkelte vil, i det omfang at det er muligt være i dette team den kommende måned. Udgangspunktet er, at den enkelte frivilligt vælger eventuelle klassekammerater eller lignende.

– Klubben har anskaffet sprit, men det vil være en kæmpe hjælp, hvis alle medbringer personligt sprit, da denne praksis mest sandsynligt vil vare ved i nogen tid endnu.

– Vi skal holde afstand, i det omfang at det overhovedet er muligt, men vi er også realistiske i forhold til blandt andet børns generelle adfærdsmønstre.

– For at sørge for mest mulig gennemtræk og udluftning i klubben, vil flest mulige vinduer i klubben være åbne før, under og efter træning.

– Sandsække, sparkepuder og plethandsker gøres til personligt udstyr på de enkelte hold og tørres af efter brug imellem holdene, ligesom at klubbens træningsgulv påføres desinfektionsmiddel imellem hvert hold. Dette fjerner ikke alle bakterier, men det øger niveauet af den generelle hygiejne. 

– Vi vil løbende vurdere udviklingen og om nødvendigt foretage justeringer af ovenstående. 

Klubbens ledelse tager ansvar og gør hvad den kan for at strukturere sig mest muligt ud af denne genåbningsfase, men klubben kan til trods for det iøjeblikket lave smittetal ikke garantere, at faren ved at træne i FIGHTERS, er mindre end ved at handle ind eller gå i skole.  

I FIGHTERS passer vi alle på hinanden, og vi glæder os til at give den gas igen.

 

Fredag den 26. juni kl. 17.30.

Ekstraordinær generalforsamling . Ændring af vedtægtsparagraf  4 omhandlende fastsættelse af medlemskontingent.

Forslag til tilføjelse til § 4:

For tilknytning til hold hvor der kun tilbydes en ugentlig træning, er der mulighed nedsat kontingent.