VÆRDIGRUNDLAG OG VISIONER.

Det er klubbens mål at fungere som en opdragende institution, hvor børn og unge samt voksne blandt andet lærer, at indordne sig under et fælles regelsæt og endvidere udviser hensyn og respekt overfor klubbens øvrige medlemmer, uanset etnisk, kulturel eller social baggrund.

Det er klubbens målsætning, igennem den daglige træning og fællesarrangementer, at skabe sociale relationer på holdene og på tværs af disse.

Klubben ønsker i alle henseender, at fremstå som et godt eksempel for foreningsidræt og sport generelt, ved til alle tider at udvise fair play, god sportsånd, moral og etik.

Klubben skal hele tiden have fokus på talentudviklingen på såvel junior- som seniorplan.