FORNYELSE AF LÆGEATTESTER
Lørdag den 21. marts kl. 13.00.
Som et nyt tiltag og service overfor såvel klubbens med også de omkringliggende klubber i området, var der indgået en aftale med en læge, der for et beskedent beløb fornyede kæmpernes lægeattester.
Seancen vil fremadrettet fast blive afholdt i januar /februar måned.

pic_133