I forlængelse af den årlige generalforsamling i marts ser bestyrelsen i FIGHTERS fortsat således ud:
Thomas Jensen – formand, Jacob Lange – næstformand, Peter Carlsen – kasserer, Florentina Halilaj – bestyrelsesmedlem, Frederik Skov-Larsen – bestyrelsesmedlem.